TUNGKOL SA AKIN

At ang pag-ibig ko sniffing mga libro.
Gustung-gusto ko rin na basahin ang mga ito. Napaka.